Espoon Ympäristölautakunnan lautakuntasopimus

Vuoden 2018 alku on ollut kiireistä aikaa ja siitä syystä blogin kirjoittaminenkin on jäänyt.

Ympäristölautakunnassa saimme aikaiseksi lautakuntasopimuksen ajalle 2018-2021. Mietimme koko lautakunnan voimin yhden lauantaipäivän ajan ympäristöasioita ja sitä mitkä olisivat tärkeimmät sopimukseen nostettavat asiat. Sopimus syntyi hyvähenkisen yhteistyön tuloksena ja tukeutuu viime syksynä päivitettyyn Espoo-tarinaan. Lautakuntasopimuksen pääkohdat tehtävineen ovat:

 1. Luonnonsuojelu
  • Päivitetään luonnon monimuotoisuuden toimenpideohjelma
  • Laaditaan luonnonsuojelusuunnitelma
  • Turvataan lähimetsät, niityt, viheryhteydet ja ekosysteemipalvelut sekä välitetään tietoa näiden merkityksestä
 2. Vesiensuojelu
  • Toteutetaan vesiensuojelun toimenpideohjelma
  • Päivitetään vesiensuojelun toimenpideohjelma
  • Edistetään hulevesien hallintaa yhteistyössä muun muassa teknisen toimen kanssa
  • Päivitetään Itämerihaaste
 3. Ilmastotyö
  • Ilmasto-ohjelman seuranta ja jalkauttaminen kaupunkiorganisaatiossa
  • Tiedon tuottaminen hiilineutraali Espoo 2030-työn taustalle ilmastotoiminen nykytilasta ja tavoitteen saavuttamiseksi tarvittavista toimista
  • Laaditaan linjaukset Espoon ilmastonmuutokseen sopeutumisesta
  • Laaditaan ajantasainen selvitys Espoon hiilinieluista
 4. Ympäristövastuullisuuden edistäminen ja muut asiat
  • Laaditaan meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2018-2022

Aika paljon on ollut uutta opittavaa Ympäristölautakunnan tehtävistä, mutta mielenkiintoisia asioita siellä pääsee käsittelemään. Edellisessä kokouksessamme käsittelimme mm. uuden luonnonsuojelualueen perustamista Monikonpuron purolaaksoon. Alue sijaitsee Leppävaaran pohjoispuolella.

 

Please follow and like us: